ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγγελική – Βικτωρία Ρουσσάκη – Σούλτσε
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

 
Φαρσάλων 150 | Τ.Κ. 413 35
Νίκαια, Λάρισα
 
Τηλ.-Fax: 2410 921721 | Κιν.: 6946 005525
E-mail: roussaki@otenet.gr

Ωράριο:
Δευτέρα - Τρίτη
Π.Π.Ν. Λάρισας – Μεζούρλο, τηλ.: 2413 502788
 
Τετάρτη
Ιατρείο Νίκαια Λάρισας, Φαρσάλων 150, τηλ.: 2410 921721
Ώρες: 15:00 – 21:00
 
Πέμπτη
Πολυϊατρείο Αγιάς (Λάρισα), τηλ.: 24940 22810
Ώρες: 15:00 – 20:00

Φόρμα Επικοινωνίας